100% ĐBQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV, sáng 23/7 Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, có 470/470 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 94,19% tính trên tổng số ĐBQH), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

100% ĐBQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - ảnh 1

ĐBQH nhấn nút điện tử biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.

18 bộ gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Mộc Trà

Bài viết liên quan