11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian


Một số sự kiện để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa đến mức trở thành biểu tượng của thời đại. Một số trong số chúng nghe có vẻ rất gần đây, nhưng thật sự thì không phải đâu nhé!

Nhưng nếu đọc bài viết này và so sánh các sự kiện với nhau, bạn sẽ phát hiện ra một số sự thật có thay đổi nhận thức về thời gian và nhân sinh quan của mình đó.

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 1

Hai thứ thay đổi nền văn hóa đại chúng

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 2

Con người đã tiến hóa một bước quá nhanh

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 3

Nhanh thật…

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 4

Avatar là bộ phim đầu tiên sử dụng công nghệ 3D

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 5

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 6

Úi trời…

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 7

Hóa ra chúng cùng sinh một năm với nhau

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 8

Ai mà tin nổi chứ!

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 9

Các trường đại học danh tiếng đều mất rất nhiều thời gian để hình thành sự uy tín đó

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 10

Vậy mà giờ Eminem đã là một ông già rồi đó…

11 cột mốc lịch sử liên quan tới nhau đầy thú vị, có những thứ vẫn tồn tại đến ngày nay sau nghìn năm thăng trầm cùng thời gian - ảnh 11

Đáng ngạc nhiên

Nguồn: BrightSide

Bài viết liên quan