[ẢNH] Việt Nam nhìn từ… lưng chừng trời[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 1

Bộ ảnh gồm 20 tác phẩm

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 2

Các nghệ sĩ đóng góp tác phẩm gồm: Đỗ Tuấn Ngọc (Khánh Hòa), Bùi Quốc Sỹ (Tp. HCM), Duy Bằng (Long An), Lê Châu Đạo (Phú Yên), Phan Thanh Cường (Bạc Liêu), Hoàng Thu Hương (Tp. HCM)….

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 3

Với góc nhìn từ lưng chừng trời, cảnh vật trên đất nước Việt Nam hiện lên thật khác lạ

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 4

Trong ảnh chỉ còn mảng miếng và màu sắc

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 5

Những cánh đồng màu xanh

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 6

Bộ ảnh phản ánh hoạt động sản xuất của con người Việt Nam trong nông nghiệp

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 7

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 8

Trên những nương chè

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 9

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 10

Và hoạt động đánh bắt cá trên biển

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 11

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 12

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 13

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 14

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 15

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 16

Ở những làng nghề, góc nhìn từ trên cao cho thấy một đất nước đang đi lên với mô hình sản xuất lớn, trải rộng trên diện tích bao la

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 17

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 18

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 19

[ẢNH] Việt Nam nhìn từ... lưng chừng trời - ảnh 20

Bộ ảnh đã vinh dự nhận Bằng Danh dự do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới trao tặng (FIAP)

Bài viết liên quan