Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định sức mạnh tăng trưởng


Được biết, kết thúc quý I năm 2021, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 2.894 tỷ đồng, hoàn thành 112,7% kế hoạch quý và tăng trưởng trên 11% so với cùng kỳ năm 2020. Trên đà tăng trưởng hiệu quả 2 năm gần đây, lợi nhuận trước thuế quý này của Bảo hiểm PVI là 174,4 tỷ đồng, hoàn thành 114,8% kế hoạch quý và tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020. Những kết quả đó tiếp tục cho thấy tính đúng đắn và hiệu quả của các cơ chế, chính sách mà Bảo hiểm PVI áp dụng trong cả hoạt động kinh doanh và quản lý.

Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định sức mạnh tăng trưởng - ảnh 1

Ông Phạm Anh Đức- Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI điều hành hội nghị

Cũng trong quý I năm 2021, Bảo hiểm PVI đã ra mắt đơn vị thành viên thứ 40 – Bảo hiểm PVI Thủ Đức. Đặt trụ sở tại thành phố mới Thủ Đức, đơn vị mới nhất trong hệ thống khẳng định chiến lược tiếp tục đẩy mạnh công tác thâm nhập thị trường bán lẻ, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm PVI. Cùng với đó, Bảo hiểm PVI đã ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC và và Công ty Cổ phẩn TC Advisors (TCA) để mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối tới các khách hàng cá nhân. Còn trong lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp, Bảo hiểm PVI đã tái tục thành công các đơn bảo hiểm của các khách hàng lớn.

Về hoạt động thương mại điện tử, trong 3 tháng đầu năm 2021 cũng được Bảo hiểm PVI đẩy mạnh với việc tăng thêm các sản phẩm cho kênh bán hàng trực tuyến www.pvionline.com.vn và ký hợp tác với các đối tác có thế mạnh về thương mại điện tử trên thị trường, phát triển các sản phẩm mới. Đồng thời, với thế mạnh nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến và được chuẩn bị từ rất sớm việc triển khai hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử nên chỉ trong tháng đầu tiên Nghị định 03/2021-NĐ/CP có hiệu lực (01/3 – 31/3/2021), Bảo hiểm PVI là một trong số các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về cấp đơn bảo hiểm điện tử trách nhiệm dân sự bắt buộc với 7.000 đơn bảo hiểm ô tô (hơn 6,3 tỷ đồng doanh thu), 5.000 đơn bảo hiểm xe máy (hơn 430 triệu đồng doanh thu).

Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định sức mạnh tăng trưởng - ảnh 2

Quang cảnh hội nghị

Các tháng đầu năm 2021, bên cạnh các hoạt động trách nhiệm cộng đồng, an sinh xã hội được thực hiện rộng rãi trong toàn hệ thống nhân dịp năm mới, Bảo hiểm PVI còn ủng hộ tâm dịch Covid-19 Hải Dương 100 triệu đồng để góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại đây.

Nhằm phát huy sức mạnh truyền thống, quý II năm 2021, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ theo nguyên tắc có hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa kênh thương mại điện tử, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục duy trì xếp hạng năng lực tài chính với A.M Best. Theo đó, Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV Bảo hiểm PVI sẽ đồng lòng, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021.

Bài viết liên quan