Bi kịch của hai đứa bạn thân


Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 1

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 2

Đúng quá mà!

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 3

Sống cạnh nhau mà không tin tưởng nhau gì hết vậy.

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 4

Kiểu tóc có 1-0-2 trong mùa dịch.

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 5

Những kiệt tác nghệ thuật chỉ có ở bạn thân.

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 6

Tính vào mua 1, 2 thứ thôi!

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 7

Mỗi lần dạy con học…

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 8

Không sao!

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 9

99.99999% trong gia đình.

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 10

Buổi trưa đạm bạc.

Bi kịch của hai đứa bạn thân - ảnh 11

Vợ con ngày nghỉ đòi đi chơi. Ảnh: MXH.

Bài viết liên quan