Bộ Tài chính thanh tra Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM


Theo đó, trước tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTr ngày 10/6/2021 quyết định thanh tra hành chính tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại TP. HCM.

Bộ Tài chính thanh tra Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - ảnh 1

Thông cáo báo chí Bộ Tài chính phát đi ngày 10/6.

Trước đó, tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Sự cố nghẽn lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc vì ảnh hưởng đến đầu tư, kinh tế…

Theo thống kê, giá trị giao dịch tháng 1 đến tháng 4/2021 là 16,6 nghìn tỷ đồng/phiên. Tháng 5/2021, giá trị giao dịch trên HoSE đã đạt mức 22,1 nghìn tỷ đồng/phiên.

Bài viết liên quan