Cảng Đồng Nai (PDN): Quý 3 lãi 38 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ


Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 210 tỷ đồng giảm 4% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng giảm 11% so với quý 3/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí Cảng Đồng Nai lãi sau thuế 38 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.806 đồng.

Cảng Đồng Nai cho biết doanh thu hoạt động khai thác quý 3/2021 giảm so với cùng kỳ do chịu ảnh hưởng của Covid – 19 khiến sản lượng container hàng về cảng giảm mạnh. Việc container hàng giảm cũng dẫn đến container rỗng nhập tàu về giảm theo dẫn đến sản lượng ngành hàng container quý 3 giảm 28% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 678 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 92 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ 2020 tương đương EPS đạt 6.166 đồng.

Cảng Đồng Nai (PDN): Quý 3 lãi 38 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ - ảnh 1

Năm 2021 với doanh thu kỳ vọng đạt 820 tỷ đồng, tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ, LNST dự kiến 145,6 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, PDN đã hoàn thành được 83% mục tiêu về doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu PDN đã đạt mốc 3 con số, kết thúc phiên 18/10 đứng giá ở mức 101.600 đ/CP tương ứng tăng 32% so với phiên đầu năm nay.

Cảng Đồng Nai (PDN): Quý 3 lãi 38 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ - ảnh 2

Lan Anh

Trí Thức Trẻ

Bài viết liên quan