Đánh thức giá trị không gian văn hóa Quốc Tử Giám (Hà Nội)


Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám được hình thành từ thế kỷ 11, là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi tôn vinh đạo học và tinh thần hiếu học của dân tộc qua nhiều thế kỷ. Hệ thống bia Tiến sĩ, Văn Miếu Môn, Khuê Văn Các… là những giá trị nổi bật của cả quần thể di tích. Nhưng làm thế nào để thu hút cộng đồng, để người dân không chỉ đến tham quan với tư cách khách du lịch rồi ra về, để biến nơi đây thành một không gian văn hoá sinh động, qua đó truyền tải những giá trị văn hoá tốt đẹp của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, của đạo học Việt Nam không phải là vấn đề đơn giản.

Đánh thức giá trị không gian văn hóa Quốc Tử Giám (Hà Nội) - ảnh 1

Học sinh thăm quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết: Trong thời gian giãn cách, Văn Miếu không thể đón khách, đường đi mọc rêu, nguồn thu không có; vượt lên tất cả, Trung tâm đã áp dụng công nghệ mới trong phát huy giá trị di tích, nghiên cứu lại giá trị, xây dựng sản phẩm phục vụ khách sau khi phục hồi. Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi nuôi dưỡng giá trị truyền thống có sức sống qua thời gian. Vì vậy, việc đầu tiên phải giữ nguyên tắc những gì thuộc về truyền thống, không thể làm mới. Chỉ những vấn đề mà du khách nhận diện chưa đúng thì phải làm cho khách hiểu đúng (ví dụ như việc sờ đầu rùa cầu học tốt, lễ bia hạ mã…). Điều quan trọng, Trung tâm đang tìm cách đưa giá trị truyền thống đến gần hơn những người tham quan, để hiểu hơn, ứng xử với di tích bằng những biện pháp mới mẻ.

Bài viết liên quan