Doanh nghiệp xi măng đầu tiên thuộc VICEM báo lỗ trong quý 3/2021 do áp lực tăng chi phí


CTCP Vicem Thạch cao Xi măng (mã chứng khoán: TXM) đã công bố BCTC quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021. Cụ thể trong quý 3, doanh thu thuần ghi nhận tăng 18% lên hơn 51 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực tăng chi phí giá vốn mạnh hơn với 36% khiến lợi nhuận gộp của TXM giảm 34% về còn 7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 17% về còn 6 tỷ đồng, trong khi chi phí QLDN lại tăng 15% lên hơn 3 tỷ đồng. Khấu trừ thêm các khoản chi phí phát sinh này, TXM báo lỗ sau thuế quý 3 xấp xỉ 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp xi măng đầu tiên thuộc VICEM báo lỗ trong quý 3/2021 do áp lực tăng chi phí - ảnh 1

Nguồn: BCTC quý 3/2021 của TXM

Giái trình cho sự biến động kết quả này, phía Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu do áp lực tăng chi phí biến đổi gần 2,4 tỷ đồng và chi phí cố định cũng tăng hơn 418 triệu đồng; ngoài ra doanh thu tài chính cũng giảm hơn 35 triệu so với quý 3/2020, qua đó khiến lợi nhuận giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận khoảng 150 tỷ đồng, tương ứng tăng 34% so với cùng kỳ, song lợi nhuận lũy kế từ đầu năm tới nay đã lỗ gần 3 tỷ đồng.

Trong năm 2021, TXM đặt mục tiêu thu về 234 tỷ đồng doanh thu và 530 triệu đồng lãi sau thuế, như vậy Công ty đã đạt 64% kế hoạch doanh thu. Tuy vậy trong quý cuối năm nay, TXM sẽ cần phải thu lãi gần 4 tỷ đồng nếu muốn hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trong cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 3, TXM ghi nhận 137 tỷ đồng tổng tài sản, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 127 tỷ đồng, tương ứng tăng 26% so với thời điểm đầu năm. Khoản phải thu khách hàng mà chủ yếu là các công ty xi măng thuộc cùng công ty mẹ VICEM đã giảm còn hơn 93 tỷ đồng, tuy nhiên khoản ký quỹ và ký cược ghi nhận mức tăng gấp hơn 50 lần đầu năm lên 26 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến 30/9/2021 không ghi nhận khoản vay nợ tài chính tại TXM, nợ phải trả người bán ngắn hạn ghi nhận hơn 185 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý 3 đang âm gần 3 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu TXM chốt phiên 15/10 đạt mức 6.200 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp xi măng đầu tiên thuộc VICEM báo lỗ trong quý 3/2021 do áp lực tăng chi phí - ảnh 2

Diễn biến cổ phiếu TXM 1 năm gần đây

Phương Linh

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Bài viết liên quan