EU phân bổ hạn ngạch cho gạo Việt Nam theo Hiệp định EVFTA


EU phân bổ hạn ngạch cho gạo Việt Nam theo Hiệp định EVFTA - ảnh 1

EU đã phân bổ hạn ngạch thuế quan cho gạo Việt Nam. Ảnh: TL.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, cho hay, EU đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2021/760 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2020/761 và (EU) 2020/1988 liên quan đến hệ thống quản lý một số hạn ngạch thuế quan có giấy phép và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) 2020/991.

Theo đó, Quy định thực thi (EU) 2021/760 có hiệu lực từ ngày 11/5/2021. Tuy nhiên, đối với gạo Việt Nam nhập khẩu vào EU trong hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định EVFTA, Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Cụ thể, việc phân bổ và thực thi hạn ngạch thuế quan của EU dành cho gạo Việt Nam đối với 80.000 tấn gạo/năm theo Hiệp định EVFTA như sau:

Đối với 20.000 tấn gạo xay: 10.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/3; 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/4 đến ngày 30/6; 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/7 đến ngày 30/9; không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1/10 đến ngày 31/12.

Đối với 30.000 tấn gạo xát thường: 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/3; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/4 đến ngày 30/6; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/7 đến ngày 30/9; không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1/10 đến ngày 31/12.

Đối với 30.000 tấn gạo thơm (9 giống: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nàng Hoa 9,VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tài nguyên Chợ Đào): 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/3; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/4 đến ngày 30/6; 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn ngày 1/7 đến ngày 30/9; không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1/10 đến ngày 31/12.

Sơn Trang

Bài viết liên quan