EVN nhắm đích trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững


Năm 2025, chuyển thành doanh nghiệp số

Mục tiêu phát triển của EVN là kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm có hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Trong đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 3 lần; tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%; khả năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn hoặc bằng 1 lần.

EVN nhắm đích trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững - ảnh 1

Về cung cấp điện, EVN chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, đồng bộ với nguồn điện và cung cấp cho các phụ tải, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; nâng cao hiệu quả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đến năm 2025, EVN đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi thành doanh nghiệp số và phát triển các hệ thống điều độ tiên tiến, ứng dụng rộng rãi công nghệ lưới điện thông minh. Tập đoàn phấn đấu hoàn thành mục tiêu điều khiển xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm 110kV trong giai đoạn 2021 – 2025 và 100% các trạm 220 kV giai đoạn 2025 – 2030.

Đến năm 2030, EVN đặt mục tiêu phát triển 1 tổ chức khoa học công nghệ, với 1 – 2 phòng thí nghiệm. Giai đoạn 2030 – 2045, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điện đạt mức tiên tiến, ngang tầm với các nước đang phát triển trong khu vực.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phân phối điện năng và dịch vụ khách hàng; hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, phấn đấu từ năm 2025 trở đi nằm trong nhóm các nước ASEAN-3 về dịch vụ khách hàng và duy trì vị trí này trong suốt giai đoạn đến 2045.

Phát triển hệ thống điện đồng bộ, hợp lý

Theo định hướng đến năm 2045, EVN sẽ đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả; đầu tư phát triển hệ thống điện phải đảm bảo đồng bộ và hợp lý từ sản xuất – truyền tải – phân phối kinh doanh điện năng, có khả năng tích hợp quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo.

Tập đoàn cũng sẽ tiếp cận công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn, tin cậy và bảo vệ môi trường; rà soát tổng thể và có kế hoạch sớm triển khai nâng cấp công nghệ của các nhà máy điện than hiện có, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng giai đoạn.

Đồng thời, phấn đấu vận hành hệ thống điện và thị trường điện một cách an toàn, tin cậy, hợp lý, đáp ứng các quy định về điều kiện của các cấp độ thị trường điện Việt Nam; đảm bảo chi phí sản xuất và chi phí mua điện hợp lý, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện.

EVN nhắm đích trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững - ảnh 2

EVN hướng đến cải tiến, đổi mới lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, trở thành doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng vào loại chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo tình hình tài chính của EVN luôn lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư tại các doanh nghiệp khác; có đủ khả năng thu xếp vốn đầu tư cho nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện theo kế hoạch.

Ngoài ra, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tập đoàn phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, nắm bắt công nghệ; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với giá trị cốt lõi của EVN; thúc đẩy năng lực sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững, quá trình hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của tập đoàn.

Đặc biệt, EVN phấn đấu nâng cao năng lực khoa học công nghệ của tập đoàn, không ngừng nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện lực; nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN, chú trọng nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của EVN.

Bên cạnh đó, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn, dựa vào nội lực của EVN là chính, đồng thời phát huy hiệu quả của các nguồn lực bên ngoài…

Nguồn: http://danviet.vn/evn-nham-dich-tro-tha…Nguồn: http://danviet.vn/evn-nham-dich-tro-thanh-tap-doan-kinh-te-manh-ben-vung-502021161013553605.htm

Bài viết liên quan