Ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng đất nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi 1.110 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020


CTCP Phát triển Bất động sản phát Đạt (mã chứng khoán PDR) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, giảm 3,7% so với quý 3/2020, đây phần lớn là doanh thu từ chuyển nhượng đất (1.266 tỷ đồng). Chi phí giá vốn giảm sâu hơn, đến 39,3% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 856 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ.

Một trong những tiêu chí biến động mạnh so với cùng kỳ nữa là chi phí tài chính, gấp 3,8 lần cùng kỳ, lên trên 39 tỷ đồng, đây chủ yếu là chi phí lãi vay. BCTC ghi nhận tính đến 30/9/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 507 tỷ đồng, tuy nhiên dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 1.155 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 1.640 tỷ đồng.

Ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng đất nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi 1.110 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020 - ảnh 1

Trong quý chi phí bán hàng giảm mạnh từ hơn 36 tỷ đồng quý 3 năm ngoái xuống còn hơn 4 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí môi giới. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ gần 32 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lương, chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, quý 3/2021 Phát Đạt còn 760 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 607 tỷ đồng, tăng 38,3% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

Ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng đất nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi 1.110 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020 - ảnh 2

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.391 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2020 và mới chỉ hoàn thành trên 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.397 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020 và cũng mới chỉ thực hiện được gần 60% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 2.210 đồng.

Tính đến hết quý 3/2021 lượng hàng tồn kho của công ty đạt 11.920 tỷ đồng, tăng 2.590 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do phát sinh giá trị tại các dự án Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và dự án Phước Hải (1.372 tỷ đồng), dự án Trấn Phú Đà Nẵng (630 tỷ đồng), trong khi đó giá trị hàng tồn kho tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 442 tỷ đồng.

Ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng đất nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi 1.110 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020 - ảnh 3

Ghi nhận lợi nhuận từ bán giao đất nền và phân khu chung cư, Phát Đạt (PDR) báo lãi 6 tháng đạt 502 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ Mai Nguyễn

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Bài viết liên quan