Giá cổ phiếu TCI bật mạnh sau tin tăng vốn gấp đôi


Trong buổi sáng của phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/6, giá cổ phiếu TCI tăng gần 8% lên mức 13.800 đồng. Trong hai phiên trước, giá cổ phiếu TCI tăng lần lượt 0,78% và gần 4%. Trong vòng một tháng qua, giá cổ phiếu TCI đã tăng hơn 24%.

Hôm 10/6, CTCP Chứng khoán Thành Công đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020 với tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới.

Với 49,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phát hành 1,98 triệu cổ phiếu mới tương ứng tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến là 19,8 tỷ đồng, không hạn chế chuyển nhượng.

Giá cổ phiếu TCI bật mạnh sau tin tăng vốn gấp đôi - ảnh 1

Bên cạnh đó, Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán 49,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới.

Giá chào bán tối thiểu dự kiến với mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng, tương đương số tiền huy động là 495 tỷ đồng, HĐQT sẽ quyết định giá chào bán cụ thể.

Toàn bộ số tiền mà Chứng khoán Thành Công thu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dành cho việc bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu đạt tổng cộng 51,48 triệu cổ phiếu tương đương tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là 514,8 tỷ đồng. ĐHĐCĐ Chứng khoán Thành Công cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 495 tỷ đồng lên gần 1.010 tỷ đồng.

Năm 2021, Chứng khoán Thành Công đưa ra kế hoạch doanh thu 186,2 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 101,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29% và 155% so với năm 2020.

Nhã Vy

Bài viết liên quan