Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 5-9/4: Mua ròng hơn 2.400 tỷ đồng, đột biến từ VHM


Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 5-9/4: Mua ròng hơn 2.400 tỷ đồng, đột biến từ VHM - ảnh 1

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 36,33 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.408,21 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước mua ròng 16,62 triệu đơn vị, giá trị chỉ 93,17 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 198,29 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.306,1 tỷ đồng (tăng 6,34% về lượng và 31,53% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 161,95 triệu đơn vị, giá trị 6.897,89 tỷ đồng (giảm 4,65% về lượng và 1,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 5-9/4

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,41 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 56,59 tỷ đồng, trong khi tuần trước chỉ bán ròng 451.290 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 35,79 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,94 triệu đơn vị, giá trị 119,95 tỷ đồng (giảm 29,55% về lượng và 28,91% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,35 triệu đơn vị, giá trị 176,54 tỷ đồng (tăng 5,3% về lượng và 32,79% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 5-9/4

Giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,61 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng 63,69 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 250.680 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 7,32 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 9,33 triệu đơn vị, giá trị 393,45 tỷ đồng (tăng gấp hơn 3,8 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,72 triệu đơn vị, giá trị 339,76 tỷ đồng (cùng tăng gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 5-9/4

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 34,53 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.405,31 tỷ đồng, tăng 116,9% về lượng và gấp tới gần 20 lần về giá trị so với tuần trước (chỉ mua ròng 121,64 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Nhân tố tạo đột biến cho giao dịch khối ngoại tuần qua là cổ phiếu lớn VHM đã được mua ròng khủng trong phiên cuối tuần ngày 9/4. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã mua ròng hơn 23,2 triệu cổ phiếu VHM với tổng giá trị tương ứng 2.319,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo tập trung vào các cổ phiếu bluechip như VRE được mua ròng 340,4 tỷ đồng (9,64 triệu đơn vị), HPG được mua ròng 282,5 tỷ đồng (5,72 triệu đơn vị), MSN được mua ròng 153,7 tỷ đồng, STB được mua ròng 150 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng CTG dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng hơn 17,77 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 758,8 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo như VNM đạt 179,4 tỷ đồng, BID đạt 127,6 tỷ đồng, KDH đạt 104,1 tỷ đồng, GAS đạt 98,4 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với giá trị đạt 10,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 323.300 đơn vị. Còn xét về khối lượng, ACM dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 1,02 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 1,07 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 25,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ABR với khối lượng đạt 2,9 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 61,3 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VTP với khối lượng 601.600đơn vị, giá trị tương ứng 52,5 tỷ đồng.

N.T

Bài viết liên quan