Gói 26.000 tỷ đồng: Hơn 260.000 người được giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN


Theo đó, đến ngày 23/7, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng đã ban hành hàng loạt văn bản về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (NQ 68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (QĐ 23).

Thống kê cho thấy, đến ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 11/27 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố còn lại đã hoàn thiện xong dự thảo kế hoạch và trình lãnh đạo UBND xem xét, ký ban hành.

Đối với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, Sở LĐ-TB&XH đang khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, xác định các lĩnh vực, ngành nghề bị tạm dừng hoạt động, các khu vực bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Gói 26.000 tỷ đồng: Hơn 260.000 người được giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN - ảnh 1

Đến ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 11/27 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Trên cơ sở đó, xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ theo NQ 68.

Về chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đã rà soát và gửi thông báo đến tất cả các đơn vị, doanh nghiệp do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa quản lý thuộc diện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kết quả rà soát cho thấy: 6.370 đơn vị, doanh nghiệp với 264.336 lao động đã được giảm mức đóng với tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng 12 tháng (tính từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2022) là hơn 74,5 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, qua nắm bắt thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa, hiện có 2 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong ngày 23/7 đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, kế hoạch triển khai thực hiện NQ 68 và quyết định thành lập 2 Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thọ Xuân hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thiết lập hồ sơ đề nghị vay vốn, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân vốn vay theo quy định.

Về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, hiện tại, Sở Y tế đang xây dựng văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách trẻ em, người đang điều trị Covid-19, cách ly tế và hướng dẫn thiết lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đang chỉ đạo Chi cục thuế huyện, thị xã, khu vực rà soát, lập danh sách các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

Trần Lê

Bài viết liên quan