Hà Nam: Dừng tổ chức các lễ hội và bắn pháo hoa tầm cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần


Theo đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19”, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện “bình thường mới”, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu tạm dừng bắn pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chỉ tổ chức lễ hội khi có văn bản đồng ý của UBND tỉnh.

Hà Nam: Dừng tổ chức các lễ hội và bắn pháo hoa tầm cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - ảnh 1

Hà Nam sẽ tạm dừng bắn pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh Hà Nam cũng quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Bài viết liên quan