Hải Phòng triển khai hiệu quả Nghị quyết 19


Hải Phòng triển khai hiệu quả Nghị quyết 19 - ảnh 1

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của Thành ủy Hải Phòng

Buổi làm việc trong khuôn khổ Chương trình làm việc với các ban, bộ ngành, địa phương về nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh nêu rõ: Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW có hiệu quả, cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy kinh tế của Thành phố phát triển, thể hiện rõ trên các mặt: Nguồn lực về đất đai được phát huy để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn; hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai; ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản; giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất.

Việc áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Nhưng bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường; nguồn lực về đất đai chưa được khai thác thật sự triệt để.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lưu Trần Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng cho rằng, qua các báo cáo và thảo luận tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến được đưa ra góp phần củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới. Các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn Thành phố, chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu bảo đảm nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy trong trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Thành phố; đánh giá cao những ý kiến đóng góp của Thành phố đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thành phố để tiếp tục hoàn thiện, làm sâu sắc hơn nội dung tổng kết chung, đặc biệt là về các vấn đề như: Quy hoạch, sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề liên quan đến tài chính đất, giá đất; công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai… Đối với một nội dung góp ý cụ thể khác, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Thành phố tập hợp thành văn bản gửi Ban Chỉ đạo (thông qua Ban Kinh tế Trung ương) để tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo tổng kết.

Anh Minh

Bài viết liên quan