HNX chính thức huỷ niêm yết cổ phiếu của VKC Holdings


Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKC của Công ty cổ phần VKC Holdings.

Nguyên nhân bị huỷ là do VKC Holdings có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2022 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính 2022 của công ty, thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thị hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày huỷ niêm yết kể từ 25/4/2023 với số lượng cổ phiếu là 20 triệu đơn vị, tương đương giá trị bị huỷ là 200 tỷ đồng.

Trước đó, HNX đã có thông báo về việc cổ phiếu VKC có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết và yêu cầu công ty có văn bản phản hồi về vấn đề trên.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, VKC lỗ ròng hơn 239 tỷ đồng, trong khi năm 2022 công ty báo lãi hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là hơn 215 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues), công ty kiểm toán này đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.

Cụ thể, VietValues cho biết chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về số dư, tính đúng đắn của số dư tại các khoản mục nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu dài hạn của khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu ngắn và dài khác, phải thu về cho vay dài hạn, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, phải trả người bán ngắn hạn.

HNX chính thức huỷ niêm yết cổ phiếu của VKC Holdings - ảnh 1

Những khoản mục trên BCTC của VKC chưa được kiểm toán xác nhận.

Theo bản giải trình, năm 2022, công ty gặp rất nhiều biến cố. Số lỗ này chủ yếu do chi phí xử lý hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu, chi phí xử lý tài sản cố định không được hình thành và chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Trong khi đó, doanh thu giảm mạnh do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo kết quả kinh doanh đã kiểm toán, doanh thu thuần của VKC đạt 263 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2021, trong đó, chiếm 94% là mục giá vốn hàng bán.

Các chi phí hoạt động đều đồng loạt tăng đột biến so với năm 2021, dẫn đến công ty lỗ sau thuế gần 240 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,3 tỷ đồng, đây là kết quả thấp nhất kể từ khi công ty đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 52% chỉ tiêu doanh thu và không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là 3,1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/3, cổ phiếu VKC đang giảm kịch sàn còn 1.300 đồng/cổ phiếu. Kể từ khi giảm đến mức đáy hồi tháng 12/2022, cổ phiếu duy trì đi ngang và không có diễn biến nổi bật.

Tác giả: Phạm Hồng Nhung

Bài viết liên quan