Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi trước thuế 72 tỷ đồng, đạt gấp đôi kế hoạch năm


CTCP Super phốt phát và hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) công bố báo cáo  chính tổng hợp quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt hơn 354 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn chỉ 10%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ  bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 59 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn đến từ bán NPK các loại, đạt hơn 235 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 66% tổng doanh thu.

Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi trước thuế 72 tỷ đồng, đạt gấp đôi kế hoạch năm - ảnh 1

Trừ chi phí các loại, quý 3 Super phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn lãi trước thuế 7,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 6 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu LAS tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 1.957 tỷ đồng và hoàn thành trên 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 74 tỷ đồng, gấp đôi so với chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm (36 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 58,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ hơn 4 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính gấp 4,4 lần cùng kỳ, lên trên 7 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu lãi tiền gửi. BCTC ghi nhận đến 30/9/2021 công ty có khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ bạn 320 tỷ đồng, tăng mới so với số dư 0 đồng đầu kỳ.

Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS): 6 tháng lãi 67 tỷ đồng, vượt 86% kế hoạch cả năm 2021 Nam Hà

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Bài viết liên quan