Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên


Dưới đây là đề thi môn Toán vào lớp 10 ở Thái Nguyên năm học 2021-2022:

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 1

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Dưới đây là gợi ý đáp án của Hệ thống giáo dục Hocmai:

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 2

Câu 5

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 3

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 4

Câu 7

 

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 5

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 6

Câu 9

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 7

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên - ảnh 8

Thanh Hùng

Bài viết liên quan