Hương Khê thử nghiệm thành công 4 giống ngô mới


Hương Khê thử nghiệm thành công 4 giống ngô mới

San gần 5 tháng gieo trồng trên địa bàn xã Hương Thuỷ (Hương Khê, Hà Tĩnh), 4 giống ngô mới CP512, CP519, NK6275 và NK7328 cho năng suất cao, có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết khí hậu trong sản xuất vụ đông và vụ xuân trên địa bàn.

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê phối hợp với Công ty TNHH Hạt giống C.P Việt Nam và Công ty TNHH Syngenta vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất trình diễn các giống ngô CP512, CP519, NK6275 và NK7328 tại xã Hương Thủy.

Hương Khê thử nghiệm thành công 4 giống ngô mới - ảnh 1

Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất trình diễn các giống ngô CP512, CP519, NK6275 và NK7328 tại xã Hương Thủy.

Mô hình trình diễn các giống ngô mới CP512, CP519, NK6275 và NK7328 được đưa vào sản xuất trình diễn trong vụ đông năm 2022 của 4 hộ dân tại xứ đồng thuộc các thôn 4, 7 và 9 (xã Hương Thủy) với diện tích 2 ha. Mỗi giống ngô sản xuất thử nghiệm 0,5ha, thời gian gieo trồng từ 1/11/2022.

Sau gần 5 tháng triển khai cho thấy: giống ngô lai CP512 và CP519 sinh trưởng và phát triển từ 143 – 148 ngày; dạng cây to khỏe, chống chịu rét và chống đổ tốt, chống sâu bệnh, phù hợp với điều kiện canh tác. Thu hoạch bắp ngô to, màu sắc đẹp, năng suất đạt từ 69 – 70 tạ/ha, tăng từ 2 – 3 tạ/ha so với giống ngô đối chứng CP511.

Hương Khê thử nghiệm thành công 4 giống ngô mới - ảnh 2

Giống ngô mới thử nghiệm cho năng suất cao hơn giống ngô đối chứng.

Đối với giống ngô NK6275 và NK7328, qua chăm sóc, theo dõi cây trồng cho thấy giống ngô này có tỷ lệ nẩy mầm cao, thời gian sinh trưởng từ 143 – 148 ngày, khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh ngay từ giai đoạn cây non; cây to khỏe, chống rét tốt.

Năng suất giống ngô NK6275 đạt 71 tạ/ha, cao hơn ngô đối chứng CP511 là 4 tạ/ha; NK7328 năng suất đạt 68 tạ/ha, cao hơn so với ngô đối chứng CP511 là 1tạ/ha.

Hương Khê thử nghiệm thành công 4 giống ngô mới - ảnh 3

Trong vụ đông 2023, các giống ngô mới này sẽ được đưa vào bộ giống bổ sung của huyện Hương Khê.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các giống ngô CP512, CP519, NK6275 và NK7328 có triển vọng trên địa bàn huyện Hương Khê với nhiều ưu điểm vượt trội. Các giống ngô có khả năng sinh trưởng phát triển khỏe, giống cây cao, gốc lá hẹp, độ tàn lá chậm, rất tốt cho sản xuất ngô sinh khối. Cây có khả năng chịu rét tốt và cho năng suất cao, thích ứng với điều kiện thời tiết khí hậu trong sản xuất vụ đông và vụ xuân trên địa bàn huyện Hương Khê.

Thời gian tới, huyện sẽ báo cáo với cơ quan chức năng liên quan để đưa giống ngô CP519 vào bộ giống bổ sung trong vụ đông năm nay; đối với các bộ giống CP512, NK6275 và NK7328 đã có trong bộ giống của tỉnh sẽ tiếp tục được ứng dụng trồng trên địa bàn.

Ngoài ra, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê sẽ tiếp tục phối hợp làm mô hình trình diễn các giống ngô mới trong vụ hè thu năm nay để có đánh giá cụ thể cho sản xuất vụ hè thu những năm tiếp theo.

Ông Phan Kỳ – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê

Trí Quân – Hoàng Sam

Bài viết liên quan