Khánh Hòa sẽ mở rộng vùng an toàn đến khu công nghiệp, du lịch


Khánh Hòa sẽ mở rộng vùng an toàn đến khu công nghiệp, du lịch - ảnh 1

Khánh Hòa sẽ mở rộng vùng an toàn đến khu công nghiệp, du lịch. Ảnh: minh họa/Báo Khánh Hòa
Khánh Hòa đang ngày càng có nhiều thôn, tổ dân phố là “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19. Để những “vùng xanh” được duy trì bền vững, hướng tới việc mở rộng vùng an toàn, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu đưa ra những bộ tiêu chí cụ thể.

Tại cuộc họp gần đây của BCĐ phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19, các thành viên đã thống nhất cần mở rộng đối tượng của vùng an toàn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Hà Quốc Trị, bên cạnh việc thực hiện phong trào xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch ở thôn, tổ dân phố, tỉnh sẽ mở rộng đến các khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp, trường học. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng bộ tiêu chí riêng, phù hợp thực tế với những đối tượng này, từ đó các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí và có đánh giá cụ thể. Nội dung các tiêu chí cần được soạn thảo rõ ràng, súc tích, dễ hiểu để các cơ sở dễ áp dụng.

Còn Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng cần xây dựng đề án chung để thống nhất phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19 với các phong trào khác, như Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… từ đó huy động được mọi nguồn lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp giữ thành quả trong phòng, chống dịch.

“Để chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động trở lại, cần phải xác định cụ thể thế nào là ‘vùng xanh’ đối với nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, trường học, doanh nghiệp… Muốn làm được vậy, cần phải nghiên cứu đưa ra tiêu chí cụ thể”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung, cập nhật các tiêu chí, chuyển đổi mô hình khung để người dân, doanh nghiệp, tổ chức… tham gia phong trào phù hợp với tình hình mới của tỉnh. Trong đó, cần phân biệt sự khác nhau giữa tiêu chí của thôn, tổ dân phố với tiêu chí của các đối tượng khác, như khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, khu du lịch…

Bài viết liên quan