Khánh Vĩnh: Phát huy tốt vai trò của ”cây cao, bóng cả”


Khánh Vĩnh: Phát huy tốt vai trò của ''cây cao, bóng cả'' - ảnh 1

Quan tâm chăm lo

Huyện Khánh Vĩnh hiện có 35 người có uy tín trong ĐBDTTS. Trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trong ĐBDTTS trên địa bàn huyện đã tích cực vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Làm thay đổi suy nghĩ, cách làm trong ĐBDTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đội ngũ này cũng tích cực vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện công tác hòa giải, công tác dân tộc và tôn giáo ở cơ sở, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Khánh Vĩnh: Phát huy tốt vai trò của ''cây cao, bóng cả'' - ảnh 2

Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ lão thành cách mạng, già làng, người có uy tín, quần chúng cốt cán tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

Lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh cho biết, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong ĐBDTTS, hàng năm, ngoài kinh phí của UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thực hiện các nội dung như: Cung cấp báo, tạp chí, tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập trong và ngoài tỉnh, UBND huyện còn cấp kinh phí cho Phòng Dân tộc huyện thực hiện chính sách đối với người có uy tín như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; động viên, hỗ trợ người có uy tín khi ốm đau, gia đình gặp khó khăn. Từ năm 2012 đến 2021, tổng kinh phí huyện thực hiện chính sách đối với người có uy tín hơn 198 triệu đồng. Hàng năm, huyện tổ chức tôn vinh, khen thưởng đối với già làng, người có uy tín, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn huyện.

Phát huy tốt vai trò

Là người có uy tín ở xã Liên Sang, năm nay đã 71 tuổi, nhưng ông Cao Thiên (thôn Chà Liên) vẫn là người để bà con ĐBDTTS ở địa phương tìm đến nhờ hỗ trợ mỗi khi có các vướng mắc về luật pháp, chính sách. Ông Cao Thiên nói: “Mỗi lần có chính sách, thông tin mới liên quan tới bà con, tôi được địa phương thông tin, tổ chức các cuộc họp để nắm bắt. Nhờ đó các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tôi đều nắm và hướng dẫn, chỉ cho bà con ở thôn, xã. Các vấn đề khó khăn ở thôn, bà con cũng thường tìm đến tôi để nhờ hướng dẫn”.

Theo ông Văn Ngọc Hường – Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, nhờ chú trọng thực hiện chính sách người có uy tín trong ĐBDTTS tại địa phương đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong việc vận động nhân dân, gia đình, dòng họ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các kiến thức khoa học mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, ổn định đời sống. Người có uy tín cũng luôn đi đầu và vận động gia đình, người dân hiến đất để làm đường giao thông vào các khu sản xuất… đổi mới cách làm ăn, phương thức sản xuất, tuyên truyền vận động bà con không phá rừng làm rẫy. Nhiều địa phương với sự vận động giúp đỡ của của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín đã xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, người có uy tín đã vận động người dân đoàn kết, phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng giải quyết tốt những mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, dòng họ, thôn, tổ; tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng và tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Đội ngũ này còn vận động người dân chống lại các luận điệu xuyên tạc, mê tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái quy định của pháp luật góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn, tổ, khu dân cư.

“Nhờ có người có uy tín, những việc ở thôn, xã liên quan đến chính sách của Nhà nước, bà con chúng tôi đều được thông tin rõ ràng, giải đáp kịp thời. Đặc biệt trong những công tác như triển khai giải phóng mặt bằng, vận động người dân để thực hiện đường vào khu sản xuất”, ông Cao Hồ Gươm – người dân thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng chia sẻ.

V.THÀNH

Bài viết liên quan