Kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas


Kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas - ảnh 1

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas - ảnh 2

Đoàn kiểm tra tại Chi nhánh Công ty Cổ phần gas Miền Trung.

Tại thời điểm kiểm tra, Chi nhánh Công ty Cổ phần gas Miền Trung đảm bảo thực hiện đăng ký kinh doanh và niêm yết; cơ bản đảm bảo các thông tin theo quy định trên nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, thông tin về tiêu chuẩn áp dụng trên nhãn chưa thống nhất với hồ sơ tiêu chuẩn công bố áp dụng kèm theo; chưa cung cấp bằng chứng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 hoặc TCVN ISO/TS 2001: 2013… Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần gas Miền Trung cung cấp bổ sung bằng chứng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định trước ngày 4-7. Đồng thời, hướng dẫn, phổ biến cho đơn vị các quy định pháp luật về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký kinh doanh mặt hàng gas…

Theo kế hoạch, từ ngày 20-5 đến 30-6, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra tại 22 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gồm: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm.

K.H

Bài viết liên quan