Phát động sáng tác ”Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình”


Phát động sáng tác ''Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình'' - ảnh 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 25-8-2021), Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình”.

Các tác phẩm của tập thể, cá nhân tham gia cuộc vận động sẽ được tuyển chọn, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Bình, gồm: Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Tạp chí Nhật Lệ, Bản tin Văn hóa và in thành tập sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình”.

Thời gian sáng tác các tác phẩm về chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình” bắt đầu từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2021. Các tác giả có tác phẩm gửi về Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Bình, Tạp chí Nhật Lệ, Bản tin Văn hóa để lựa chọn đăng tải.

Thời gian tổng kết cuộc vận động vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12-2021.

Q.B

Bài viết liên quan