PVI vượt qua Bảo Việt, trở thành công ty có thị phần bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất


Theo số liệu từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 6 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.565 tỷ đồng, tăng trưởng 9,21% so với cùng kỳ năm 2020, bồi thường ước đạt 9.765 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường ước đạt 33%.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng các công ty hàng đầu có sự xáo trộn, khi PVI vượt qua Bảo Việt để trở thành công ty có thị phần lớn nhất.

Cụ thể, phí bảo hiểm gốc PVI tăng từ 4.041 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 4.566 tỷ đồng (tăng 13%). Trong khi đó, doanh số Bảo Việt lại giảm 4%, từ 4.702 tỷ đồng xuống 4.527 tỷ đồng.

Qua đó, thị phần Bảo Việt giảm xuống còn 15,31% trong khi thị phần PVI là 15,44%.

Trong 10 công ty bảo hiểm hàng đầu, chỉ có Bảo Việt và PJICO giảm doanh số, trong khi các công ty còn lại đều tăng.

Cùng với PVI, 2 công ty có doanh số bảo hiểm tăng mạnh là MIC (tăng 467 tỷ đồng) và BSH (tăng 446 tỷ đồng).

PVI vượt qua Bảo Việt, trở thành công ty có thị phần bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất - ảnh 1

Về cơ cấu sản phẩm, theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu ước đạt 8.518 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28,8% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, bồi thường ước đat 4.166 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường ước đạt 48,9%.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.652 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29,3%, tăng trưởng 6,6%, bồi thường 2.775 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32%.

PVI vượt qua Bảo Việt, trở thành công ty có thị phần bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất - ảnh 2

Bài viết liên quan