Quảng Ninh không chấp nhận kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho người vào địa bàn


Quảng Ninh không chấp nhận kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho người vào địa bàn - ảnh 1

Từ 0h00, ngày 18/7/2021, Quảng Ninh tạm dừng cho vào địa bàn với người có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ cho phép những người đi từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh (bao gồm người Quảng Ninh đi ra tỉnh ngoài và trở về) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 bằng phương pháp Realtime PRC không quá 72 giờ (tính từ giờ lấy mẫu) .

Quảng Ninh không chấp nhận kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho người vào địa bàn - ảnh 2

Quảng Ninh tạm dừng cho vào địa bàn với người có xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên

Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccinne phòng COVID-19 muốn vào địa bàn tỉnh phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính. 

Cùng với đó, công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải phòng và tỉnh Hải Dương phải có xe đưa đón hàng ngày do doanh nghiệp bố trí nhưng yêu cầu doanh nghiệp của 3 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm việc xét nghệm sàng lọc tối thiểu 20% hàng tuần đối với người lao động theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Giao Chủ tịch Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố có người lao động ngoại tỉnh vào làm việc bằng xe đưa đón cố định chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, trường hợp không thực hiện nghiêm báo cáo UBND tỉnh để trao đổi trong chương trình phối hợp với thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, đồng thời chủ động các giải pháp nghiêm khác theo quy định. 

Thế Nam

Quảng Ninh không chấp nhận kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho người vào địa bàn - ảnh 3

Bài viết liên quan