Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 3 lãi 66 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ


Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 163 tỷ đồng tăng 85% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt hơn 99 tỷ đồng tăng 94% so với quý 3/2020.

Trong kỳ SZC có gần 5 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ, đáng chú ý chi phí bán hàng tăng mạnh từ 95 triệu đồng lên hơn 6,3 tỷ đồng; Chi phí QLDN cũng tăng thêm 47% so với cùng kỳ 2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí SZC lãi sau thuế 66,5 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ, tương đương EPS đạt 443 đồng.

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 3 lãi 66 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ - ảnh 1

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, SZC đạt 566 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ, LNST đạt 255,5 tỷ đồng tăng 58% so với 9 tháng đầu năm 2020.

SZC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 584,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176,29 tỷ đồng. So với thực hiện trong năm 2020 thì doanh thu kế hoạch năm 2021 của SZC tăng trưởng 27% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 5%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 3 SZC đã hoàn thành được 97% mục tiêu về doanh thu và vượt 45% mục tiêu về lợi nhuận.

Cổ phiếu SZC trên thị trường đang trên đà tăng lên vùng đỉnh lịch sử mới. Trong phiên 15/10, thị giá SZC đã tăng thêm 2,4% lên mức 56.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 67% kể từ đầu năm 2021.

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 3 lãi 66 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ - ảnh 2

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Bài viết liên quan