Sự cố HoSE được đưa vào báo cáo mới nhất của MSCI


MSCI vừa công bố báo cáo đánh giá tiếp cận thị trường toàn cầu. Theo đó, tổ chức này không có thay đổi nào về các chỉ tiêu tiếp cận thị trường của Việt Nam, các quy định dành cho nhà đầu tư nước ngoài, công bố thông tin, quy định về thanh toán và bù trừ…

MSCI là viết tắt của Morgan Stanley Capital International, là một công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các chỉ số chứng khoán, rủi ro danh mục đầu tư, phân tích hiệu suất và các công cụ quản trị cho các nhà đầu tư tổ chức và các quĩ phòng hộ.

Theo MSCI đánh giá tại Việt Nam, Luật Chứng khoán có hiệu lực vào đầu năm 2021 là cơ sở để phát triển thị trường chứng khoán theo kế hoạch. Trong đó bao gồm việc tái cấu trúc hai Sở giao dịch thành một Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VSE), thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Chứng chỉ lưu ký không biểu quyết và các động thái khác có thể cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.

Theo MSCI, cho đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi những hạn chế về năng lực trong hệ thống giao dịch. Điều này làm khó khăn trong khi thực hiện giao dịch vào những ngày có khối lượng giao dịch tương đối cao. Sự trao đổi và các cơ quan quản lý đang tiếp tục làm việc trên các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết vấn đề này. Theo đó, MSCI sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến này.

Sự cố HoSE được đưa vào báo cáo mới nhất của MSCI - ảnh 1

Mức giới hạn sở hữu nước ngoài: Các công ty trong một số lĩnh vực có điều kiện và các lĩnh vực nhạy cảm sẽ bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng.

Mức room ngoại: Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng đáng kể bởi các vấn đề về room ngoại.

Quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài: Một số thông tin doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, quyền của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do ảnh hưởng từ các giới hạn nghiêm ngặt về sở hữu nước ngoài được áp dụng đối với cả tổng tỷ trọng sở hữu nước ngoài cũng như nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Mức độ tự do hóa trên thị trường ngoại hối: Không có thị trường tiền tệ nước ngoài và có những ràng buộc đối với thị trường tiền tệ trong nước. Ví dụ: giao dịch ngoại hối phải liên kết với giao dịch chứng khoán.

Đăng ký đầu tư và mở tài khoản: Đăng ký là bắt buộc và mở tài khoản cần có sự chấp thuận của VSD.

Quy định thị trường: Không phải tất cả các quy định đều có thể tìm thấy bằng tiếng Anh.

Luồng thông tin: Thông tin thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng được công bố bằng tiếng Anh và đôi khi không đủ chi tiết.

Thanh toán bù trừ: Không có cơ sở giao dịch thấu chi (overdraft facilities) và yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ tiền trước khi giao dịch (pre-funding).

Khả năng chuyển nhượng: Các giao dịch ngoài sàn và chuyển nhượng hiện vật cần được phê duyệt trước của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam.

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), để có thể được chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải trải qua một quá trình mà MSCI gọi là “tham khảo ý kiến thành viên thị trường”.

Quá trình này thường diễn ra trước khi một thị trường được tuyên bố nâng hạng khoảng 1 – 2 năm. Tính đến giờ phút này, MSCI vẫn chưa khởi động quá trình xin ý kiến tham khảo những người tham gia thị trường về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Do vậy, mặc dù vẫn giữ nguyên quan điểm nâng hạng lên thị trường mới nổi là một xu hướng tất yếu, phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập chung của đất nước, song nhóm chuyên gia phân tích của BVSC cho rằng, khó có khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong lần đánh giá này.

Cùng quan điểm, theo dự báo của Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), nhiều khả năng MSCI sẽ chưa nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi trong kỳ công bố cuối tháng 6 tới và những kỳ vọng sẽ được đặt vào kỳ đánh giá tiếp theo vào năm 2022.

Minh Châu

Bài viết liên quan