Tan hoang rừng tự nhiên của dự án nông-lâm kết hợp ở Đắk Nông


Tan hoang rừng tự nhiên của dự án nông-lâm kết hợp ở Đắk Nông - ảnh 1

Tan hoang rừng tự nhiên trên lâm phần được giao cho HTX Hợp Tiến. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tan hoang rừng tự nhiên của dự án nông-lâm kết hợp ở Đắk Nông - ảnh 2

Tan hoang rừng tự nhiên trên lâm phần được giao cho HTX Hợp Tiến. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tan hoang rừng tự nhiên của dự án nông-lâm kết hợp ở Đắk Nông - ảnh 3

Rừng tự nhiên bị tàn phá, lấn chiếm trong sự bất lực của đơn vị chủ rừng và sự lúng túng của chính quyền địa phương. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tan hoang rừng tự nhiên của dự án nông-lâm kết hợp ở Đắk Nông - ảnh 4

Rừng tự nhiên bị tàn phá, lấn chiếm trong sự bất lực của đơn vị chủ rừng và sự lúng túng của chính quyền địa phương. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tan hoang rừng tự nhiên của dự án nông-lâm kết hợp ở Đắk Nông - ảnh 5

Rừng tự nhiên bị tàn phá, lấn chiếm trong sự bất lực của đơn vị chủ rừng và sự lúng túng của chính quyền địa phương. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Bài viết liên quan