Tasco (HUT) muốn chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu


Tasco (HUT) muốn chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu - ảnh 1

Tasco (HUT) muốn chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu - ảnh 2

Giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến mang về cho công ty số tiền 500 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 3.186 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn huy động được bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhưng không vượt quá số lượng 20 đơn vị.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, thời điểm cụ thể HĐQT xin được ủy quyền quyết định sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giá trị sổ sách Công ty cuối năm 2020 là 12.635 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá HUT đang là 7.100 đồng/cổ phiếu, tăng 69% kể từ đầu năm.

Trong năm 2021, HĐQT trình kế hoạch doanh thu tăng trưởng 18% lên 900 tỷ đồng, nhờ tăng doanh nguồn thu từ thu phí và bán bất động sản. Tuy nhiên, công ty dự kiến vẫn lỗ tiếp 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tasco sẽ tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ 5 lên 7 người. Theo đó, cổ đông sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT trong kỳ họp sắp tới, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Phan Hằng

Bài viết liên quan