Thanh Hóa hỗ trợ Hà Tĩnh 1 tỷ đồng để phòng chống dịch COVID-19


Thanh Hóa hỗ trợ Hà Tĩnh 1 tỷ đồng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 104/TTr-MTTQ-BTT ngày 11-6-2021; nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vận động, quản lý.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm chuyển số kinh phí hỗ trợ nêu trên đến tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (đồng kính gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) để thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

PV

Bài viết liên quan