Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kompasu và mưa lũ do bão


Theo đó, để chủ động ứng phó thiên tai, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, của cải của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu đảm bảo an toàn; đồng thời tiếp tục triển hai phương án bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển và ven biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là sơ tán dân khu vực nguy hiểm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kompasu và mưa lũ do bão - ảnh 1

Thanh Hóa khẩn trương ứng phó với bão Kompasu và mưa lũ do bão Các địa phương, sở, ngành liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng cho tình huống bị chia cắt, cô lập cục bộ, kịp thời triển hai sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bài viết liên quan