Thanh tra Bộ GTVT vào cuộc kiểm tra thu phí không dừng trên toàn quốc


Thanh tra Bộ GTVT vào cuộc kiểm tra thu phí không dừng trên toàn quốc - ảnh 1

Bộ GTVT mở đợt kiểm tra dự án thu phí tự động trên toàn quốc.

Theo quyết định của Bộ GTVT, đoàn sẽ kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giảm cả dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 (BOO1) và giai đoạn 2 (BOO2). Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện nhiều đơn vị của Bộ GTVT, trong đó Thanh tra bộ làm trưởng đoàn.

Thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai dự án thu phí không dừng đến thời điểm kiểm tra. Thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc. Từ đó phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy; xác định những tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời, từ kết quả kiểm tra sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp (nếu có), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Dự án thu phí tự động không dừng chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 do Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC (VETC) trúng thầu thực hiện, giai đoạn 2 do Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VEDC) trúng thầu. Dự án thu phí tự động đã hoàn thành với đa số trạm thu phí BOT trên cả nước từ cuối tháng 12/2020.

Lê Hữu Việt

Bài viết liên quan