Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh


Trong số các bức tranh bên dưới đều có nhiều điểm khác biệt, bạn hãy thử tìm ra nhé.

Bức 1:

Hãy tìm 3 điểm khác biệt.

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 1

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 2

Bức 2:

Hãy tìm 4 điểm khác nhau.

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 3

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 4

Bức 3:

Bạn có nhìn thấy 3 điểm khác biệt trong 2 bức tranh bên dưới? 

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 5

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 6

Bức 4:

Có 5 điểm khác biệt trong 2 bức tranh. Bạn nhận ra chứ? 

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 7

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 8

Bức 5:

Bức tranh bên dưới có 3 điểm khác biệt. Bạn nhìn ra chứ?

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 9

Đáp án:

Thử tài mắt tinh như cú vọ: Trong 1 phút hãy tìm điểm khác biệt trong tranh - ảnh 10

Bài viết liên quan