Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh


Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh - ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế – ông Nguyễn Văn Phương (Ảnh: Ngọc Minh).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND tỉnh thành phố Huế; ông Phan Quý Phương – Giám đốc Sở Tài chính.

Tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh - ảnh 2

Ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đồng thời phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Quốc Việt – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Trần Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh - ảnh 3

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thế Kha

Bài viết liên quan