Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thôi giữ chức vụ


Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thôi giữ chức vụ - ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Lợi (ảnh trái) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Nguyễn Thế Kỷ (ảnh phải) thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 1/6/2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Đức Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam từ ngày 1/6/2021.

Tại Quyết định số 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 1/6/2021./.

Theo Chí Kiên

baochinhphu.vn

Bài viết liên quan