Ưu đãi đầu tư đặc biệt dành cho ai?


Ưu đãi đầu tư đặc biệt dành cho ai? - ảnh 1

Cơ chế ưu đãi đầu tư đặc biệt được kỳ vọng sẽ khuyến khích nhà đầu tư FDI gắn bó với Việt Nam lâu hơn – Ảnh: T.H.

Theo quyết định 29/2021/QĐ-TTg, có 3 mức ưu đãi đầu tư đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đó là, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn trên 30.000 tỉ đồng được hưởng ưu đãi đặc biệt, với mức thuế thu nhập doanh nghiệp 9% trong 30 năm.

Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 7% trong 33 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau.

Dự án thành lập mới, mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) có vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỉ đồng trong 3 năm, kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư.

Dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư, có công nghệ cao mức 1, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi ở mức 1, đáp ứng chuyển giao công nghệ mức 1.

Nhà đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 5% trong 37 năm. Ưu đãi này áp dụng với dự án trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng. Các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư đặc biệt, đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư, là dự án công nghệ cao mức 2, có tỉ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2, giá trị gia tăng tại Việt Nam chiếm trên 40% giá thành, đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.

Bên cạnh quy định này, nhà đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư đặc biệt sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 5 -6 năm đầu, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 10-13 năm tiếp theo, kể từ ngày cấp phép đầu tư.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, nhà đầu tư thuộc diện ưu đãi đặc biệt được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 18-20 năm, giảm từ 55%-75% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt vòng đời dự án.

Cũng theo quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, bên cạnh điều kiên về quy mô vốn đăng ký, để được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Chính phủ, nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí quy mô vốn đầu tư dự án, mức giải ngân, đầu tư dự án công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước.

Theo quyết định này, dự án công nghệ cao, có hoạt động R&D sẽ được chia thành hai mức, mức 1 có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao ít nhất đạt 70% tổng doanh thu, lao động R&D đạt 1%; mức 2 doanh thu sản phẩm công nghệ cao đạt trên 80%, lao động R&D đạt 2%.

Tỉ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1 là từ 30-40%, mức 2 là trên 40% doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi và thực hiện các hợp đồng lắp ráp, cung cấp linh kiện, nguyên vật liệu, dịch vụ để sản xuất sản phẩm; khoảng 30% giá thành sản phẩm được tạo ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị.

Các doanh nghiệp muốn hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt phải đáp ứng điều kiện chuyển giao công nghệ cho 3 doanh nghiệp Việt Nam trở lên trong 5 năm kể từ thời điểm cấp phép đầu tư dự án.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Toàn – phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – cho biết quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt nằm trong chiến lược thu hút đầu tư FDI có chọn lọc đã được Chính phủ đề ra. 

Quy định này khuyến khích các nhà đầu tư FDI vốn lớn, công nghệ cao gắn bó lâu dài với Việt Nam. Nó cũng thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa của đầu tư FDI mà lâu nay chúng ta vẫn đề cập.

Trước quan điểm cho rằng cơ chế ưu đãi đặc biệt chỉ hướng tới các doanh nghiệp FDI quy mô lớn đã, đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng cơ chế ưu đãi đầu tư đặc biệt cũng khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong nước, những “sếu đầu đàn” vươn lên, dần làm chủ công nghệ, hình thành các chuỗi cung ứng sản xuất, bắt tay và cạnh tranh sòng phẳng với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài viết liên quan