Xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe


Xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe - ảnh 1

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, trên mạng internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe (https://gplx.gov.vn) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, gần đây nhất là website giả mạo tại địa chỉ https://tracuugplxgov.vn.

Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý website giả mạo có địa chỉ https://tracuugplxgov.vn.

Đồng thời, rà soát các website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên mạng internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Tuấn Lương

Bài viết liên quan